<!– /wp:heading –><!– wpml:html_fragment </p> –>
<p><!– wp:paragraph –>§1 DANE OGÓLNE</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.1.<br />Właścicielem sklepu internetowego Hammer Tech, działający pod adresem <a href=”https://hammertech.com.pl”>https://hammertech.com.pl</a> jest HT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.<br />Staszica 7, 55-011 Siechnice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o<br />Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej PL 896-160-53-23.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.2.<br />Kupujący ma możliwość kontaktu ze sklepem Hammer Tech poprzez:<br />a) formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: <a href=”https://hammertech.com.pl/kontakt/”>https://hammertech.com.pl/kontakt/</a><br />b) wiadomość e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl<br />c) telefonicznie pod numerem: +48 608083338</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.3. Sprzedający prowadzi sprzedaż<br />towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci<br />Internet. W sprzedaży znajdują się towary marki Hammer Tech a także innych firm<br />pośredniczących.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§2 ZAMAWIANIE<br />TOWARÓW</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.1.<br />Zamówienia produktów firmy Hammer Tech mogą odbywać się w następujący sposób:<br />a) poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem: <a href=”https://hammertech.com.pl/sklep/”>https://hammertech.com.pl/sklep/</a><br />b) poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: <a href=”https://hammertech.com.pl/kontakt/”>https://hammertech.com.pl/kontakt/</a><br />c) mailowo, składając zamówienie na adres: kontakt@hammertech.com.pl</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.2. Towary w sklepie internetowym są<br />szczegółowo oznaczone za pomocą kodu kreskowego EAN lub numeru SKU oraz maja<br />unikatowe nazwy. Na stronie produktu znajdują się informacje o właściwościach<br />towaru, jego cenie, wymiarach oraz materiale, z którego jest wykonany. W<br />przypadku zestawów wyszczególnione są jego wszystkie elementy.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.3.<br />Kupujący zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego<br />przedmiotu określając w szczególności liczbę zamawianych sztuk lub metraż<br />produktu, a także inne potrzebne dane określone, jako wymagane podczas<br />składania zamówienia.<br />Przechodząc „Do koszyka” Kupujący powinien sprawdzić poprawność zamawianych<br />produktów i ich wariantów. W tym miejscu może także wpisać dane kuponu<br />rabatowego.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.4. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do<br />kasy” Kupujący uzupełnia swoje dane , wybiera sposób płatności i akceptuje<br />regulamin strony.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.5 Kupujący dokuje złożenia zamówienia<br />poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia<br />na adres poczty elektronicznej Kupującego podany podczas zakupu, przesłany<br />zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail<br />Kupujący otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia<br />m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.7. Zamówienie Kupującego zostaje<br />zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty, chyba, że Kupujący wybrał opcję płatności<br />za pobraniem. Od tego też momentu należy liczyć czas dostawy.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.8. Sprzedający może kontaktować się z<br />Kupującym na podany przez Kupującego adres e-mail lub telefonicznie, na<br />wskazany przez Kupującego nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia<br />wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych<br />z realizacją zamówienia.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.9. Zamieszczone na stronach sklepu<br />zdjęcia produktów i opisy zostały zredagowane na podstawie materiałów<br />producenta i mogą się nieznacznie różnić (kolorystyka, faktura) od towarów<br />znajdujących się w magazynie.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.10. Zdjęcia przedstawiają<br />wizualizacje, czyli propozycji zestawienia. Dokładny skład zestawu podany jest<br />na stronie produktu. Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjny i nie<br />stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.11. Sprzedawca może pozbawić<br />Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może<br />ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze<br />skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a<br />w szczególności, gdy Kupujący:<br />a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda,<br />niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób<br />trzecich;<br />b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych<br />osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu<br />internetowego;<br />c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za<br />zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami<br />korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§3 CENY</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.1. Ceny na stronie podawane w złotych<br />polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%. Aktualne ceny produktów<br />znajdują się na stronie danego produktu.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.2. Do ceny towaru należy doliczyć<br />koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranego wariantu, wagi<br />i wymiarów zamówienia i ukazuje się w podsumowanie zamówienia. W czasowych<br />promocjach niektóre produkty mogą być zwolnione z poniesienia kosztów dostawy.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.3. Cena podana na stronie w chwili<br />składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Kupującego. Po złożeniu<br />zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od<br />wprowadzonych przez Sprzedającego zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych<br />lub wyprzedażowych.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo<br />zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych<br />towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na<br />stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu<br />cywilnego oraz innych przepisów prawa.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.5. Promocje obniżające wartość<br />zamówienia nie łączą się.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§4 DOSTĘPNOŚĆ<br />ZAMÓWIONYCH TOWARÓW</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.1 Wszystkie towary sprzedawane w<br />sklepie internetowym są towarami dostępnymi.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w<br />przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu<br />Kupujących, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji<br />Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.3 W karcie produktu udostępniane są<br />Kupującemu informacje o pełnym zakresie cech produktów – aktualnie niedostępne<br />opcje również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone<br />inaczej niż te dostępne (po względem koloru). Produktów obecnie niedostępnych nie<br />można dodać do koszyka.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.4. W przypadku braku danego towaru w<br />magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Kupujący<br />zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o problemach z realizacją<br />zamówienia i możliwych rozwiązaniach.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§5 DOSTAWA:<br />SPOSÓB, KOSZT, CZAS REALIZACJI</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.1. Dostawy towaru realizowane są<br />jedynie na terenie Polski. Dostawy towaru na terenie Europy są możliwe po<br />uprzednim kontakcie telefonicznym i mailowym w celu uzgodnienia warunków<br />współpracy.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.2. Koszt dostawy uzależniony jest od<br />wybranego wariantu produktu, wagi i wymiarów zamówienia. W czasowych promocjach<br />niektóre produkty mogą być zwolnione z poniesienia kosztów dostawy. Całkowity<br />koszt dostawy zamówienia pokazuje się podczas jego podsumowania.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.3. Czas dostawy każdego produktu<br />znajduje się w jego opisie, na stronie produktu. Czas realizacji całego<br />zamówienia zależny jest od wybranych produktów, nie będzie jednak dłuższy niż<br />21 dni roboczych.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.4. Zamówienie dostarczane jest za<br />pośrednictwem firm kurierskich. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia w<br />siedzibie naszej firmy, po uprzednim kontakcie w celu ustalenia szczegółów<br />odbioru.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§6 FORMY<br />PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.1.<br />Płatności za zamówione towary można dokonać w następujący sposób:<br />a) płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w<br />potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłane e-mailem (w tytule przelewu<br />prosimy wpisać nr zamówienia);<br />b) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – opłata za zamówienie wraz z kosztem<br />wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;<br />c) przelew elektroniczny – poprzez terminal internetowy</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.2. W przypadku, gdy płatność za<br />zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje<br />Kupującego o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu<br />dopłaty, według zasad opisanych powyżej.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.3. <strong>WAŻNE:</strong> Sklep<br />Internetowy nigdy nie wyśle do Kupującego wiadomości e-mail z informacją, iż<br />zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.<br />Jeśli Kupujący otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też<br />odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§7 GWARANCJA</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.1 Wszystkie produkty dostępne w<br />sklepie objęte są gwarancją producenta. określoną na stronie produktu.<br />Gwarancji udzielamy na okres 1 roku, 2 lat, 5 lat lub na dożywotni okres<br />użytkowania.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.2. Gwarancja nie obejmuje:<br />a) zużycia eksploatacyjnego,<br />b) uszkodzenia mechanicznego wynikającego z niewłaściwego użytkowania,<br />c) umyślnego uszkodzenia,<br />d) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu,<br />e) uszkodzeń wynikających z eksploatacji w warunkach nietypowych dla danego<br />produktu.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§8 ODSTĄPIENIE<br />OD UMOWY: ZWROTY, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.1 Jedynie produkty nie noszące śladów<br />użytkowania, kompletne, bez uszkodzonego opakowania podlegają zwrotowi.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy<br />sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.3. Termin do odstąpienia od umowy<br />wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie<br />produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez<br />Kupującego weszła w posiadanie produktu.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia<br />od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od<br />umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane<br />pocztą lub pocztą elektroniczną).</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.5. W oświadczeniu Kupujący powinien<br />umieścić: kopię dowodu zakupu, numer zamówienia, numer SKU oraz pełną nazwę<br />zwracanego produktu wraz z przyczyną zwrotu, sposób zwrotu środków (preferowany<br />zwrot na konto bankowe) wraz z niezbędnymi danymi tj. numer konta bankowego lub<br />adres korespondencyjny.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.6. Kupujący jest zobowiązany ponieść<br />bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.7. Zwrot płatności zostanie<br />dokonany w sposób określony przez Kupującego podczas wnoszenia o zwrot towaru w<br />oświadczeniu w terminie 14 dni od otrzymania towaru.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.8. Towar przeceniony nie podlega<br />reklamacji/zwrotowi.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>.9. Kupujący ma możliwość anulowania<br />zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy<br />dostępny w serwisie.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§9 REKLAMACJE</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.1. Wszystkie produkty w Sklepie<br />internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno<br />zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i<br />telefon kontaktowy Kupującego, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego<br />produktu/elementu.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.3. Sprzedawca jest zobowiązany do<br />ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni a także poinformowanie<br />Kupującego o sposobie jej załatwienia.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.4. Towar przeceniony nie podlega<br />reklamacji/zwrotowi.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.5. Kupujący zgłaszający reklamacje<br />zobowiązany jest odesłać towar do sprzedającego na swój koszt.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.6. W przypadku pozytywnego<br />rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Kupujący otrzyma zwrot<br />poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>.7. W przypadku nieuwzględnienia<br />reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru lub ewentualnego<br />poniesienia kosztów przesyłki. Do produktu zostanie dołączona informacja o<br />niezasadności uznania reklamacji.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§10 POLITYKA<br />PRYWATNOŚCI</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.1. Postanowienie ogólne</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Ochrona<br />informacji dotyczących Użytkowników naszego sklepu internetowego działającego<br />pod adresem www.hammertech.com.pl/sklep/ (dalej „Serwis”) jest dla nas sprawą<br />najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli<br />się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszego<br />Serwisu. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania<br />przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki<br />jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne<br />i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych<br />danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.2. Administrator danych osobowych</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Administratorem<br />danych sklepu internetowego pod adresem https://hammertech.com.pl/sklep/ jest firma HT sp. z o.o. z siedzibą przy ul.<br />Staszica 7, 55-011 Siechnice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o<br />Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej PL 896 160 53 23.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.3. Cel przetwarzania danych<br />osobowych</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Sprzedający<br />przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania<br />umów zawartych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem <a href=”https://”>https://</a>hammertech.com.pl. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności<br />do:</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>a)<br />zarejestrowania się w Serwisie<br />b) zawarcia umowy (dokonania zakupu)<br />c) dokonania rozliczeń<br />d) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru (realizacji zamówienia)<br />e) korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (wsparcie<br />reklamacyjne, odstąpienie od umowy, rękojmia).</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie<br />informacji o nowościach i promocjach wówczas Sprzedający przetwarza Twoje dane<br />w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład<br />aktualnych trendów w branży fitness, promocji czy wyprzedaży.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.4. Rodzaj danych osobowych</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Sprzedający przetwarza następujące dane<br />osobowe, których podanie jest niezbędne do:</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>a)<br />logowania się w Serwisie:<br />• adres<br />e-mail</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>b)<br />dokonywania zakupów w Serwisie:<br />• imię<br />i nazwisko (opcjonalnie nazwę firmy)<br />• adres<br />dostawy<br />• numer<br />telefonu<br />• adres<br />e-mail</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>c)<br />dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:<br />• data<br />urodzenia<br />• nazwę<br />firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT zgłoszonego przez<br />Kupującego)<br />• numer<br />NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT zgłoszonego przez Kupującego)</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>d) w przypadku odstąpienia od umowy bądź<br />uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek<br />bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu<br />należności.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.5. Podstawa prawna przetwarzania<br />danych osobowych</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z<br />przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia<br />27 kwietnia 2016 r.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją<br />zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia<br />dokonanej w Serwisie transakcji.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich<br />danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia<br />zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem<br />Serwisu.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>W związku z przetwarzaniem przez nas<br />twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>W<br />każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie<br />może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na<br />otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów<br />przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje,<br />że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą<br />przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane<br />czynności.<br />W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania<br />przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane<br />czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto<br />użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.<br />W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych<br />zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na<br />już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta<br />Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.<br />Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to<br />przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją<br />decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.<br />W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane<br />osobowe. W tym celu musisz poinformować nas drogą mailową z precyzyjną prośbą<br />jakie dane mają zostać poprawione lub sprostowane.<br />Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego<br />podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz<br />zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje<br />dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi<br />w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania.<br />Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i<br />uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.<br />W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez<br />nas twoich danych osobowych.<br />Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania<br />każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.6. Czas przechowywania danych<br />osobowych</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Twoje dane osobowe przechowujemy do<br />czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na<br />Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na<br />przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich<br />danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>W naszych systemach pozostaną jedynie<br />informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których<br />przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu<br />rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.7. Kontakt w sprawie danych osobowych</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Wszelkie zgłoszenia czy żądania<br />dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie<br />sposób:</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>a)<br />poprzez wiadomości e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl<br />b) poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod adresem: <a href=”https://hammertech.com.pl/kontakt/”>https://hammertech.com.pl/kontakt/</a></p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.8. Powierzenie przetwarzania danych<br />osobowych</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Sprzedający może powierzać przetwarzanie<br />danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedającym, w zakresie<br />niezbędnym dla realizacji transakcji takich jak przygotowania zamówionego przez<br />ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji<br />handlowych pochodzących od Sprzedającego (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy<br />wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Dane osobowe Użytkowników, poza celami<br />wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób<br />udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym<br />podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób<br />trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza<br />obszar Unii Europejskiej.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.9. Informacje handlowe – Newsletter</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Masz możliwość subskrybowania naszego<br />newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie<br />Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz<br />marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych<br />najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach).<br />Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link<br />zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.10. Pliki Cookies</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Serwis używa plików „cookies”. Cookies<br />są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci<br />Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji<br />dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies<br />są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania<br />naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące<br />cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia<br />te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.<br />Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność<br />Serwisu.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.11. Plugin Facebooka</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Nasza<br />strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc.,<br />1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na<br />naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy<br />Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać<br />informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli<br />odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku,<br />Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście<br />zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.<br />Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych<br />danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez<br />Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących<br />prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem<br />lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: <a href=”https://www.facebook.com/about/privacy/”>https://www.facebook.com/about/privacy/</a><br />Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące<br />waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z<br />waszego konta na Facebooku.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>0.12. Deklaracja dotycząca ochrony<br />danych w Google Analytics</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Nasza strona używa mechanizmów analizy<br />usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain<br />View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag<br />Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają<br />plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron<br />internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na<br />serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>Jeżeli funkcja ukrywania adresu IP jest<br />włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika<br />jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i<br />innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.<br />Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera<br />Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja ukrywania adresu IP będzie<br />aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony<br />internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania<br />przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze<br />strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres<br />IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics<br />nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.<br />Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce<br />internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji<br />strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować<br />zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony<br />internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również<br />przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę<br />dostępną pod następującym linkiem: <a href=”https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl”>https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl</a></p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– wp:paragraph –>§11<br />POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>1.1. Towar oferowany w naszym sklepie<br />jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Do każdego zakupionego towaru<br />dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>1.2. Sprzedający nie ponosi<br />odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Kupującego.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>1.3. Wszystkie zdjęcia i informacje<br />zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy Hammer Tech i nie mogą być<br />wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>1.4. Sprzedający dołoży wszelkich<br />starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na<br />korzyść Kupującego.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>1.5. W przypadku nie osiągnięcia<br />porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z<br />Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Prawa Cywilnego.</p>
<!– /wp:paragraph –>
<p><!– /wp:paragraph –>1.6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2019.<br />Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie <a href=”https://hammertech.com.pl/regulamin/”>https://hammertech.com.pl/regulamin/</a>. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do<br />niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w<br />dniu złożenia zamówienia.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –><!– /wp:paragraph –>
<p>&nbsp;</p>
<wpml_invalid_tag original=”PHA+” />

×