§1 DANE OGÓLNE

1.1.
Właścicielem sklepu internetowego Hammer Tech, działający pod adresem https://hammertech.com.pl jest HT Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul.
Robotnicza 13, 55-040 Kobierzyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej PL 896-160-53-23.

1.2.
Kupujący ma możliwość kontaktu ze sklepem Hammer Tech poprzez:
a) formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://hammertech.com.pl/kontakt/
b) wiadomość e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl
c) telefonicznie pod numerem: +48 793 52 52 52

1.3. Sprzedający prowadzi sprzedaż
towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci
Internet. W sprzedaży znajdują się towary marki Hammer Tech a także innych firm
pośredniczących.

§2 ZAMAWIANIE
TOWARÓW

2.1.
Zamówienia produktów firmy Hammer Tech mogą odbywać się w następujący sposób:
a) poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem: https://hammertech.com.pl/sklep/
b) poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://hammertech.com.pl/kontakt/
c) mailowo, składając zamówienie na adres: kontakt@hammertech.com.pl

2.2. Towary w sklepie internetowym są
szczegółowo oznaczone za pomocą kodu kreskowego EAN lub numeru SKU oraz maja
unikatowe nazwy. Na stronie produktu znajdują się informacje o właściwościach
towaru, jego cenie, wymiarach oraz materiale, z którego jest wykonany. W
przypadku zestawów wyszczególnione są jego wszystkie elementy.

2.3.
Kupujący zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego
przedmiotu określając w szczególności liczbę zamawianych sztuk lub metraż
produktu, a także inne potrzebne dane określone, jako wymagane podczas
składania zamówienia.
Przechodząc „Do koszyka” Kupujący powinien sprawdzić poprawność zamawianych
produktów i ich wariantów. W tym miejscu może także wpisać dane kuponu
rabatowego.

2.4. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do
kasy” Kupujący uzupełnia swoje dane , wybiera sposób płatności i akceptuje
regulamin strony.

2.5 Kupujący dokuje złożenia zamówienia
poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2.6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia
na adres poczty elektronicznej Kupującego podany podczas zakupu, przesłany
zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail
Kupujący otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia
m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

2.7. Zamówienie Kupującego zostaje
zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty, chyba, że Kupujący wybrał opcję płatności
za pobraniem. Od tego też momentu należy liczyć czas dostawy.

2.8. Sprzedający może kontaktować się z
Kupującym na podany przez Kupującego adres e-mail lub telefonicznie, na
wskazany przez Kupującego nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia
wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych
z realizacją zamówienia.

2.9. Zamieszczone na stronach sklepu
zdjęcia produktów i opisy zostały zredagowane na podstawie materiałów
producenta i mogą się nieznacznie różnić (kolorystyka, faktura) od towarów
znajdujących się w magazynie.

2.10. Zdjęcia przedstawiają
wizualizacje, czyli propozycji zestawienia. Dokładny skład zestawu podany jest
na stronie produktu. Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjny i nie
stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2.11. Sprzedawca może pozbawić
Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może
ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a
w szczególności, gdy Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda,
niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób
trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu
internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;

§3 CENY

3.1. Ceny na stronie podawane w złotych
polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%. Aktualne ceny produktów
znajdują się na stronie danego produktu.

3.2. Do ceny towaru należy doliczyć
koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranego wariantu, wagi
i wymiarów zamówienia i ukazuje się w podsumowanie zamówienia. W czasowych
promocjach niektóre produkty mogą być zwolnione z poniesienia kosztów dostawy.

3.3. Cena podana na stronie w chwili
składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Kupującego. Po złożeniu
zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od
wprowadzonych przez Sprzedającego zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych
lub wyprzedażowych.

3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo
zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych
towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na
stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu
cywilnego oraz innych przepisów prawa.

3.5. Promocje obniżające wartość
zamówienia nie łączą się.

§4 DOSTĘPNOŚĆ
ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

4.1 Wszystkie towary sprzedawane w
sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

4.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w
przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu
Kupujących, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji
Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

4.3 W karcie produktu udostępniane są
Kupującemu informacje o pełnym zakresie cech produktów – aktualnie niedostępne
opcje również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone
inaczej niż te dostępne (po względem koloru). Produktów obecnie niedostępnych nie
można dodać do koszyka.

4.4. W przypadku braku danego towaru w
magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Kupujący
zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o problemach z realizacją
zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

§5 DOSTAWA:
SPOSÓB, KOSZT, CZAS REALIZACJI

5.1. Dostawy towaru realizowane są
jedynie na terenie Polski. Dostawy towaru na terenie Europy są możliwe po
uprzednim kontakcie telefonicznym i mailowym w celu uzgodnienia warunków
współpracy.

5.2. Koszt dostawy uzależniony jest od
wybranego wariantu produktu, wagi i wymiarów zamówienia. W czasowych promocjach
niektóre produkty mogą być zwolnione z poniesienia kosztów dostawy. Całkowity
koszt dostawy zamówienia pokazuje się podczas jego podsumowania.

5.3. Czas dostawy każdego produktu
znajduje się w jego opisie, na stronie produktu. Czas realizacji całego
zamówienia zależny jest od wybranych produktów, nie będzie jednak dłuższy niż
21 dni roboczych.

5.4. Zamówienie dostarczane jest za
pośrednictwem firm kurierskich. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia w
siedzibie naszej firmy, po uprzednim kontakcie w celu ustalenia szczegółów
odbioru.

§6 FORMY
PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

6.1.
Płatności za zamówione towary można dokonać w następujący sposób:
a) płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w
potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłane e-mailem (w tytule przelewu
prosimy wpisać nr zamówienia);
b) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – opłata za zamówienie wraz z kosztem
wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;
c) przelew elektroniczny – poprzez terminal internetowy

6.2. W przypadku, gdy płatność za
zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje
Kupującego o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu
dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

6.3. WAŻNE: Sklep
Internetowy nigdy nie wyśle do Kupującego wiadomości e-mail z informacją, iż
zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
Jeśli Kupujący otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też
odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl

§7 GWARANCJA

7.1 Wszystkie produkty dostępne w
sklepie objęte są gwarancją producenta. określoną na stronie produktu.
Gwarancji udzielamy na okres 1 roku, 2 lat, 5 lat lub na dożywotni okres
użytkowania.

7.2. Gwarancja nie obejmuje:
a) zużycia eksploatacyjnego,
b) uszkodzenia mechanicznego wynikającego z niewłaściwego użytkowania,
c) umyślnego uszkodzenia,
d) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu,
e) uszkodzeń wynikających z eksploatacji w warunkach nietypowych dla danego
produktu.

§8 ODSTĄPIENIE
OD UMOWY: ZWROTY, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

8.1 Jedynie produkty nie noszące śladów
użytkowania, kompletne, bez uszkodzonego opakowania podlegają zwrotowi.

8.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy
sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.3. Termin do odstąpienia od umowy
wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie
produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Kupującego weszła w posiadanie produktu.

8.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia
od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od
umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną).

8.5. W oświadczeniu Kupujący powinien
umieścić: kopię dowodu zakupu, numer zamówienia, numer SKU oraz pełną nazwę
zwracanego produktu wraz z przyczyną zwrotu, sposób zwrotu środków (preferowany
zwrot na konto bankowe) wraz z niezbędnymi danymi tj. numer konta bankowego lub
adres korespondencyjny.

8.6. Kupujący jest zobowiązany ponieść
bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia.

8.7. Zwrot płatności zostanie
dokonany w sposób określony przez Kupującego podczas wnoszenia o zwrot towaru w
oświadczeniu w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

8.8. Kupujący ma możliwość anulowania
zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy
dostępny w serwisie.

§9 REKLAMACJE

9.1. Wszystkie produkty w Sklepie
internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.

9.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno
zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i
telefon kontaktowy Kupującego, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego
produktu/elementu.

9.3. Sprzedawca jest zobowiązany do
ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni a także poinformowanie
Kupującego o sposobie jej załatwienia.

9.4. Kupujący zgłaszający reklamacje
zobowiązany jest odesłać towar do sprzedającego na swój koszt.

9.5. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Kupujący otrzyma zwrot
poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru.

9.6. W przypadku nieuwzględnienia
reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru lub ewentualnego
poniesienia kosztów przesyłki. Do produktu zostanie dołączona informacja o
niezasadności uznania reklamacji.

§10 POLITYKA
PRYWATNOŚCI

10.1. Postanowienie ogólne

Ochrona
informacji dotyczących Użytkowników naszego sklepu internetowego działającego
pod adresem www.hammertech.com.pl/sklep/ (dalej „Serwis”) jest dla nas sprawą
najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli
się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszego
Serwisu. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania
przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki
jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne
i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych
danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

10.2. Administrator danych osobowych

Administratorem
danych sklepu internetowego pod adresem https://hammertech.com.pl/sklep/ jest firma HT sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Robotnicza 13, 55-040 Kobierzyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej PL 896 160 53 23.

10.3. Cel przetwarzania danych
osobowych

Sprzedający
przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania
umów zawartych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem https://hammertech.com.pl. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności
do:

a)
zarejestrowania się w Serwisie
b) zawarcia umowy (dokonania zakupu)
c) dokonania rozliczeń
d) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru (realizacji zamówienia)
e) korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (wsparcie
reklamacyjne, odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie
informacji o nowościach i promocjach wówczas Sprzedający przetwarza Twoje dane
w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład
aktualnych trendów w branży fitness, promocji czy wyprzedaży.

10.4. Rodzaj danych osobowych

Sprzedający przetwarza następujące dane
osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a)
logowania się w Serwisie:
• adres
e-mail

b)
dokonywania zakupów w Serwisie:
• imię
i nazwisko (opcjonalnie nazwę firmy)
• adres
dostawy
• numer
telefonu
• adres
e-mail

c)
dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
• data
urodzenia
• nazwę
firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT zgłoszonego przez
Kupującego)
• numer
NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT zgłoszonego przez Kupującego)

d) w przypadku odstąpienia od umowy bądź
uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek
bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu
należności.

10.5. Podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją
zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia
dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich
danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia
zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem
Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas
twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

W
każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie
może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na
otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów
przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje,
że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą
przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane
czynności.
W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania
przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane
czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto
użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych
zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na
już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta
Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to
przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją
decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane
osobowe. W tym celu musisz poinformować nas drogą mailową z precyzyjną prośbą
jakie dane mają zostać poprawione lub sprostowane.
Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego
podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz
zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje
dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi
w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania.
Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i
uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez
nas twoich danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania
każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

10.6. Czas przechowywania danych
osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do
czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na
Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich
danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie
informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których
przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu
rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

10.7. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania
dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie
sposób:

a)
poprzez wiadomości e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl
b) poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod adresem: https://hammertech.com.pl/kontakt/

10.8. Powierzenie przetwarzania danych
osobowych

Sprzedający może powierzać przetwarzanie
danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedającym, w zakresie
niezbędnym dla realizacji transakcji takich jak przygotowania zamówionego przez
ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji
handlowych pochodzących od Sprzedającego (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy
wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami
wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób
udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym
podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób
trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej.

10.9. Informacje handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego
newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie
Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz
marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych
najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach).
Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link
zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@hammertech.com.pl

10.10. Pliki Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies
są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci
Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji
dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies
są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania
naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące
cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia
te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność
Serwisu.

10.11. Plugin Facebooka

Nasza
strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc.,
1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na
naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy
Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać
informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli
odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku,
Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście
zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych
danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez
Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących
prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem
lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące
waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z
waszego konta na Facebooku.

10.12. Deklaracja dotycząca ochrony
danych w Google Analytics

Nasza strona używa mechanizmów analizy
usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag
Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają
plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron
internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na
serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja ukrywania adresu IP jest
włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika
jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i
innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera
Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja ukrywania adresu IP będzie
aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony
internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania
przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze
strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres
IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics
nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce
internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji
strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować
zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony
internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również
przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę
dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Towar oferowany w naszym sklepie
jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Do każdego zakupionego towaru
dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

11.2. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Kupującego.

11.3. Wszystkie zdjęcia i informacje
zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy Hammer Tech i nie mogą być
wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego.

11.4. Sprzedający dołoży wszelkich
starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na
korzyść Kupującego.

11.5. W przypadku nie osiągnięcia
porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z
Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Prawa Cywilnego.

11.6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2019.
Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie https://hammertech.com.pl/regulamin/. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do
niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w
dniu złożenia zamówienia.

 

 

×